Styrelsen 2017

Ordförande, Kassör Mats Olofsson Atlingbo Isums 200
622 40 Romakloster
Telefon: 0498-540 85
Vice Ordförande, Aktivitetsansvarig

Gerd Jansson

Sjonhem Suderbys 170
622 44 Romakloster
Telefon: 0498-590 71
 Sekreterare, Bedömningsledare  Anna Nilsson Telefon: 0702-96 46 80
Ordinarie, Press/webbansvarig  Marika Jonsson Telefon: 0705-83 73 76
Ordinarie, Prisansvarig, Säkerhetsansvarig  Lena Larsson Norrkvie Grötlingbo 142
623 38 Havdhem
Telefon: 070-318 44 86
Ordinarie, Aktivitetsansvarig  Mathilde Ahlburg
Suppleant, Ponnyombud  Kerstin Holmblad Vall Kysings 136
621 93 Visby
Telefon: 070-050 37 83
Suppleant, Bedömningsledare  Hanna Ahlsten Telefon: 070-457 18 88
Suppleant, Ansvarig TDB, Ungdomsrepresentant  Anna Jacobsson
Suppleant, Aktivitetsansvarig  Jessica Havdell

Föreningens adress: Mats Olofsson, se adress ovan.
Föreningens bankgiro: 697 – 9678