Proposition 2019

Unghästtest & Ridhästtest (inkl. Öppen klass)

SWB Gotland

OBSERVERA namnbyte samt förändrat upplägg för bedömningarna 2019, läs mer på http://swb.org/nyheter/nyheter-och-namnbyten-for-swbs-unghastbedomningar/

Allmänna bestämmelser

För allmänna bestämmelser se SWBs Bedömningsreglemente. Ägare/visare till anmälda hästar ansvarar för att ta del av SWBs Bedömningsreglemente där utförlig beskrivning av bedömningen finns. Reglemente mm, finns på www.swb.org.

Särskilda bestämmelser

 1. Bedömningen äger rum vid Suderbys Gård och Ridskola i Sjonhem den 8 juni 2019
  Bedömningsledare: Anna Nilsson 0702-96 46 80 annanilsson03@hotmail.com och Hanna Ahlsten 0707-75 78 33 hanna.ahlsten@hush.se
 2. Kontaktperson: Jessica Havdell 0702013990 jessica.havdell@live.se och Hanna Ahlsten 0707-75 78 33 hanna.ahlsten@hush.se
 3. Domare: Exteriör/gångarter, Elisabeth Ljungstorp och hoppning/löshoppning, Micke Nohlin

Överdomare: per telefon

 1. För att delta i SWBs bedömningar krävs att hästens ägare är Plusmedlem eller Aktiv Medlem i SWB och en regional avelsförening. För att arrangören ska kunna verifiera att du är medlem i SWB 2019 SKALL medlemsnummer anges vid anmälan. Medlemskap löser du på SWBs hemsida www.swb.org
 2. Anmälningsavgiften är 800kr för unghästtest och ridhästtest.

Öppen klass 1 (fullständig) 800 kr, Öppen klass 2 (exteriört + gångarter eller hoppning eller löshoppning) 800 kr

Efteranmälningar tas emot i mån av plats mot förhöjd avgift fram till den 25/5, anmälningsavgift + 200 kr.

 1. Anmälan och betalning skall göras senast den 19/5 på TDB https://tdb.ridsport.se
 • 4-åringar och äldre hästar ska anmälas till antingen löshoppning eller uppsutten hoppning.
 • Ryttare/visare anges i anmälan.
 1. Alla deltagande hästar skall vara grundvaccinerade med 2 vaccinationer mot hästinfluensa, dock inte senare än sju dagar före bedömning. Vaccinationsintyg skall visas före urlastning.
 2. Uppstallning finns och bokas genom Gerd Jansson 0705-35 28 27
 3. Vid inställd bedömning pga. force majeure återbetalas halva anmälningsavgiften.
 4. Vid återbud pga. skada eller sjukdom verifierat med veterinär-/läkarintyg återbetalas halva anmälningsavgiften om återbud anmäls senast 2 dagar före bedömningen.
 5. Banor: Exteriör utomhus, gångarter/ridprov uteridbana, hoppning/löshoppning ridhus.
 6. Hästen ska vara försedd med 2 nummerlappar vid visningen (tillhandahålls inte av arrangören).
 7. Information och resultat kommer att läggas ut på föreningens hemsida, www.gotlandsvarmblod.com
 8. Rätt till ändringar förbehålls.
 9. För att kval ska gälla till Breeders Trophy skall deltagarbevis vara löst före start. Undantaget är 3-åriga hästar som inte behöver deltagarbevis. se http://swedehorse.swb.org/

Bedömningen arrangeras i enlighet med bestämmelser utfärdade i SWBs bedömningsreglemente