Bli medlem

Medlemsavgift 2021, bg: 697 – 9678, swish: 123 63 60 176

Om man deltager med sin häst vid unghästbedömningar, rådgivande bedömningar, riksfinaler m.m, måste man ha medlemskap både i en regional förening (såsom SWB Gotland) samt hos SWB. Du som var medlem föregående år får automatiskt inbetalningskort från SWB där även den regionala avgiften finns med.

FÖR NYA MEDLEMMAR:
Följ denna länk till SWB´s hemsida om hur du löser medlemskap som gäller för både SWB Gotland samt SWB. Medlemsavgiften hos SWB Gotland är 200 kr. Ungdom (U25) 100 kr.

Familjemedlem, dvs boende på samma adress som fullbetalande medlem, betalar endast 100:- till SWB Gotland och mailar vår kassör och meddelar enligt texten här nedan.

För dig som deltager med din ponny på våra arrangemang eller som bara vill vara med och stödja föreningen och inte kommer att deltaga med häst, krävs inget ytterligare medlemskap hos SWB. Då betalar ni bara in de 200:- till vårt bg-konto och meddelar kassören att ni vill tillhöra ”ponnyregistret” samt uppger: Namn, Adress, Födelseår samt E-postadress.