VANDRINGSPRISER
Styrelsen ser gärna att nomineringar lämnas in på de som är märkta med * och som finns sist i listan. Gärna med motivering och/eller resultat och senast den sista december gällande år.

 

Gustav Hedins vandringspris för bästa ettårssto:

Ettårssto som belönats med minst klass I under året.

 Carola o Börje Johanssons vandringspris för bästa två-årssto:

Tvåårssto som belönats med minst klass I under året.

 Hästvänners minnesfonds pris till bästa 3-åriga dressyrtalang vid treårstestet:

 Gotlands varmblodsförenings hederspris till bästa 3-åriga hopptalang vid treårstestet:

 Gotlands Varmblodsförenings vandringspris i hästuppvisning:

Utses i samband med treårstestet.

 Gotlands varmblodförenings vandringspris i hoppning:

Utses under året på specifik tävling, anges i propositionen. Tillfaller den främst placerade i klassen, svenskfödd och fallen efter en av ASVH godkänd hingst.

Gotlands varmblodförenings vandringspris i dressyr:

Utses under året på specifik tävling, anges i propositionen. Tillfaller den främst placerade i klassen, svenskfödd och fallen efter en av ASVH godkänd hingst.

Gotlands varmblodförenings vandringspris i fälttävlan:

Utses under året på specifik tävling, anges i propositionen. Tillfaller den främst placerade i klassen, svenskfödd och fallen efter en av ASVH godkänd hingst.

Gotlands varmblodförenings vandringspris i körning:

Utses under året på specifik tävling, anges i propositionen. Tillfaller den främst placerade i klassen, svenskfödd och fallen efter en av ASVH godkänd hingst.

Dahrves vandringspris till bästa 4-åriga hopphäst vid kvalitetsbedömning:

Bopparve vandringspris till bästa 4-åriga gångartshäst vid kvalitetsbedömning:

* Gotland varmblodförenings vandringspris ”Årets uppfödare”:

Uppfödare som nått framgång med sin avelsverksamhet. Behöver inte gälla under det aktuella året utan kan vara en avelsframgång även längre bak i tiden.

* Årets prestation:

Prestation under året som är värd att uppmärksamma och prisa. Både häst/ponny/människa kan nomineras.

 * Årets ponnypris:

Tilldelas framgångsrik ponny/uppfödare/ägare/ryttare…

* Stopris 1. Hushållningssällskapets vandringspris:

Villkor:
1. Avsett att stimulera den gotländska varmblodsaveln genom att belöna ägare till framstående varmblodiga avelsston. Ägaren ska vara medlem i föreningen.
 
2. Stoet ska vara ett varmblodigt premierat avelssto och ha dokumenterat goda arvsanlag medelst flera avkomlingar som blivit föremål för premiering eller nått goda resultat vid rid- och körtävlingar.
 
3. Poängberäkning utifrån stoets och avkommornas resultat. Poängskala finns…
 
4. Priset ska sökas varje år senast 31 december.
 

* Stopris 2. Suderoptikerns vandringspris:

Följande villkor finns för Suderoptikerns Vandringspris för avelsston med meriterade tävlingsavkommor:
1. Stoägaren ska vara medlem i GVF.
2. Stoet ska vara levande och vara stamboksfört samt fött på Gotland.
 
3. Poängberäkning enligt SRC:s uppklassningspoäng, per år. Samtliga tävlingsgrenar.
 
4. Priset ska sökas senast 31 december varje år.