Styrelsen 2017

Ordförande, Aktivitetsansvarig Jessica Havdell A
Telefon: 070-2013990
Vice Ordförande, Aktivitetsansvarig

Gerd Jansson

Sjonhem Suderbys 170
622 44 Romakloster
Telefon: 0498-590 71
 Sekreterare, Bedömningsledare  Anna Nilsson Telefon: 0702-96 46 80
Ordinarie  Mats Olofsson Telefon: 0498-54085
Ordinarie, Prisansvarig, Säkerhetsansvarig  Lena Larsson Norrkvie Grötlingbo 142
623 38 Havdhem
Telefon: 070-318 44 86
Ordinarie, Aktivitetsansvarig, Pressansvarig, Sociala medier  Mathilde Ahlburg
Kassör, Suppleant, Ponnyombud  Kerstin Holmblad Vall Kysings 136
621 93 Visby
Telefon: 070-050 37 83
Suppleant, Bedömningsgrupp  Hanna Ahlsten Telefon: 070-457 18 88
Suppleant, Ansvarig TDB, Ungdomsrepresentant, Bedömningsgrupp  Anna Jacobsson Telefon: 070-0241470
Suppleant, Bedömningsgrupp, Web  Elin Gustafsson Telefon: 070-2963021
Föreningens adress: , se adress ovan.
Föreningens bankgiro: 697 – 9678